Có 1 kết quả:

yē lín piāo xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

pina colada (cocktail)