Có 1 kết quả:

yē sī

1/1

yē sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shredded coconut