Có 1 kết quả:

yé róng

1/1

yé róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dessicated coconut
(2) shredded coconut