Có 1 kết quả:

fēng xiāng mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese sweetgum (Liquidambar formosana)