Có 1 kết quả:

xiē zuǐ liáo méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Cachar wedge-billed babbler (Sphenocichla roberti)