Có 1 kết quả:

xiē wěi bó láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese grey shrike (Lanius sphenocercus)