Có 1 kết quả:

xiē wěi ōu

1/1

xiē wěi ōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Ross's gull (Rhodostethia rosea)