Có 1 kết quả:

Chǔ xióng Yí zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chuxiong Yi autonomous prefecture in central Yunnan, capital Chuxiong city 楚雄市