Có 1 kết quả:

léng zi yǎn

1/1

léng zi yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vacant look of a drunk or imbecile