Có 1 kết quả:

xuàn tou

1/1

xuàn tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) toe box (of a shoe)
(2) shoe last (shoemaker's tool)