Có 2 kết quả:

1/2

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surname Ye

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghề nghiệp, sự nghiệp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bản gỗ có răng cưa, thời xưa dùng làm giá treo nhạc cụ như chuông, khánh, trống.
2. (Danh) Việc làm, chức vụ, nghề. ◎Như: “nông nghiệp” 農業 nghề nông, “thương nghiệp” 商業 ngành buôn bán, “các hành các nghiệp” 各行各業 các ngành nghề.
3. (Danh) Nội dung hoặc quá trình học tập. ◎Như: “tu nghiệp” 修業, “khóa nghiệp” 課業, “tất nghiệp” 畢業. § Ghi chú: Ngày xưa cắt miếng gỗ ra từng khớp để ghi các việc hằng ngày, xong một việc bỏ một khớp, xong cả thì bỏ cả đi, gọi là “tu nghiệp” 修業. Nay đi học ở trường gọi là “tu nghiệp” 修業, học hết khóa gọi là “tất nghiệp” 畢業 đều là noi nghĩa ấy cả.
4. (Danh) Tài sản. ◎Như: “sản nghiệp” 產業 tài sản, “tổ nghiệp” 祖業 tài sản của tổ tiên, “gia nghiệp” 家業 của cải trong nhà.
5. (Danh) Thành quả, công tích. ◎Như: “vĩ nghiệp” 偉業 sự nghiệp to lớn, “công nghiệp” 功業 sự nghiệp.
6. (Danh) Hành động (thuật ngữ Phật giáo, dịch nghĩa tiếng Phạn "karma"). ◎Như: “khẩu nghiệp” 口業 nghiệp bởi miệng làm ra, “thân nghiệp” 身業 nghiệp bởi thân làm ra, “ý nghiệp” 意業 nghiệp bởi ý làm ra, “tam nghiệp” 三業 nghiệp do ba thứ miệng, thân và ý, “túc nghiệp” 宿業 nghiệp từ kiếp trước.
7. (Động) Làm việc, làm nghề. ◎Như: “nghiệp nho” 業儒 làm nghề học, “nghiệp nông” 業農 làm ruộng.
8. (Động) Kế thừa. ◇Tả truyện 左傳: “Năng nghiệp kì quan” 能業其官 (Chiêu Công nguyên niên 昭公元年) Có thể kế thừa chức quan đó.
9. (Phó) Đã. ◎Như: “nghiệp dĩ” 業已 đã, rồi, “nghiệp kinh công bố” 業經公布 đã công bố. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Quả kiến Tương Vân ngọa ư san thạch tích xứ nhất cá thạch đắng tử thượng, nghiệp kinh hương mộng trầm hàm” 果見湘雲臥於山石僻處一個石凳子上, 業經香夢沉酣 (Đệ lục thập nhị hồi) Quả nhiên thấy Tương Vân nằm ở chỗ vắng nơi hòn non bộ, trên một cái ghế đá, đã say mộng đẹp li bì.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nghiệp, ngành nghề: 工農業 Công nông nghiệp; 畢業 Tốt nghiệp, mãn khóa; 各行各業 Các ngành nghề;
② Làm nghề: 業農 Làm nghề nông;
③ Đã. 【業經】nghiệp kinh [yèjing] Đã: 業經公布 Đã công bố; 【業已】nghiệp dĩ [yèyê] Đã... rồi: 業已準備就緒 Đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi;
④ (văn) Sợ hãi: 兢兢業業 Đau đáu sợ hãi;
⑤ (tôn) 【業障】nghiệp chướng [yè zhàng] (tôn) Nghiệp chướng;
⑥ Công nghiệp, sự nghiệp: 帝業 Công nghiệp của vua chúa.

Từ điển Trung-Anh

(1) line of business
(2) industry
(3) occupation
(4) job
(5) employment
(6) school studies
(7) enterprise
(8) property
(9) (Buddhism) karma
(10) deed
(11) to engage in
(12) already

Từ ghép 340

Ā hēng Gōng yè Dà xué 阿亨工業大學ài gǎng jìng yè 愛崗敬業Ān huī Jiàn zhù Gōng yè Xué yuàn 安徽建築工業學院ān jiā lì yè 安家立業ān jū lè yè 安居樂業bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工業國組織bà yè 霸業bàn shī yè 半失業Běi fāng Gōng yè 北方工業Běi jīng Gōng yè Dà xué 北京工業大學Běi jīng Lín yè Dà xué 北京林業大學běn yè 本業bì yè 畢業bì yè diǎn lǐ 畢業典禮bì yè shēng 畢業生bì yè zhèng shū 畢業證書biān jié yè 編結業Bó lín Gōng yè Dà xué 柏林工業大學bù wù zhèng yè 不務正業cǎi kuàng yè 採礦業chǎn yè 產業chǎn yè gōng rén 產業工人chǎn yè huà 產業化chǎn yè jí qún 產業集群chǎn yè liàn 產業鏈chéng jiā lì yè 成家立業chōng fèn jiù yè 充分就業chóng cāo jiù yè 重操舊業chóng wēn jiù yè 重溫舊業chuán dào shòu yè 傳道受業chuán yùn yè 船運業chuàng yè 創業chuàng yè bǎn shàng shì 創業板上市chuàng yè jīng shén 創業精神chuàng yè tóu zī 創業投資chuàng yè zhě 創業者chuò yè 輟業cí huì pàn duàn zuò yè 詞彙判斷作業cóng yè 從業cóng yè rén yuán 從業人員dà yè 大業dài yè 待業dì èr chǎn yè 第二產業dì èr zhí yè 第二職業dì sān chǎn yè 第三產業dì yī chǎn yè 第一產業diàn nǎo qǐ yè 電腦企業diàn nǎo yè zhě 電腦業者diàn zǐ gōng yè 電子工業diàn zǐ huà yíng yè 電子化營業diàn zǐ yè 電子業dìng diǎn qǐ yè 定點企業duō gōng zuò yè 多工作業fǎng zhī gōng yè 紡織工業fú lì shì yè 福利事業fú wù yè 服務業fù yè 副業gǎi yè 改業gāng tiě gōng yè 鋼鐵工業gāo kōng zuò yè 高空作業gè háng gè yè 各行各業gōng gòng shì yè 公共事業gōng nóng yè 工農業gōng shāng yè 工商業gōng yè 功業gōng yè 工業gōng yè dà xué 工業大學Gōng yè Gé mìng 工業革命gōng yè guó 工業國gōng yè huà 工業化gōng yè huà guó jiā 工業化國家gōng yè pǐn 工業品Gōng yè Qī guó Jí tuán 工業七國集團gōng yè qū 工業區gōng yè shè jì 工業設計gōng yè xiàn dài huà 工業現代化gōng yè xué xiào 工業學校gōng yè yuán qū 工業園區gōng yì shì yè 公益事業gōng yíng qǐ yè 公營企業gòng yè 共業gù yè 故業guān diàn xiē yè 關店歇業Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 廣東科學技術職業學院guó fáng gōng yè 國防工業Guó fáng Kē xué Jì shù Gōng yè Wěi yuán huì 國防科學技術工業委員會Guó jì Shāng yè Jī qì 國際商業機器guó yíng qǐ yè 國營企業guó yǒu qǐ yè 國有企業Hā ěr bīn Gōng yè Dà xué 哈爾濱工業大學háng kōng shì yè 航空事業háng kōng yè 航空業háng yè 行業Hé běi Gōng yè Dà xué 河北工業大學Hé féi Gōng yè Dà xué 合肥工業大學hé gōng yè 核工業Hé gōng yè bù 核工業部Héng shēng Zhōng zī qǐ yè zhǐ shù 恆生中資企業指數huà xué gōng yè 化學工業Huì yè Cái jīng Jí tuán 匯業財經集團Huì yè Yín háng 匯業銀行jī yè 基業jì suàn jī gōng yè 計算機工業jiā tíng zuò yè 家庭作業jiā yè 家業jiàn gōng lì yè 建功立業Jiàn yè 建業jiàn zhù yè 建築業jié yè 結業jīn róng yè 金融業jīng jīng yè yè 兢兢業業jìng yè 敬業jìng yè lè qún 敬業樂群jiǔ diàn yè 酒店業jiù yè 就業jiù yè 舊業jiù yè ān dìng fèi 就業安定費jiù yè jī huì 就業機會jiù yè lǜ 就業率jiù yè péi xùn 就業培訓jǔ yè 舉業kāi yè 開業kāi yè dà jí 開業大吉kè yè 課業kuàng yè 礦業lào nóng yè 酪農業Lè yè 樂業Lè yè xiàn 樂業縣lín yè 林業lóng tóu qǐ yè 龍頭企業lǚ yóu yè 旅遊業mín zú gōng yè 民族工業mìng míng zuò yè 命名作業mù biāo pǐ pèi zuò yè 目標匹配作業mù yè 牧業Nán jīng Nóng yè Dà xué 南京農業大學niàng jiǔ yè 釀酒業nóng yè 農業Nóng yè bù 農業部nóng yè hé zuò huà 農業合作化nóng yè jī xiè 農業機械nóng yè jí tǐ huà 農業集體化nóng yè qū 農業區nóng yè shēng chǎn hé zuò shè 農業生產合作社nóng yè shēng jì 農業生技nóng yè tīng 農業廳nóng yè xiàn dài huà 農業現代化Pài lā méng Yǐng yè 派拉蒙影業pī fā yè 批發業Pī tī tī Shí yè Fāng 批踢踢實業坊qī dà gōng yè guó jí tuán 七大工業國集團qǐ dòng zuò yè 啟動作業qǐ yè 企業qǐ yè guǎn lǐ 企業管理qǐ yè guǎn lǐ shuò shì 企業管理碩士qǐ yè jí tuán 企業集團qǐ yè jiā 企業家qǐ yè jiān wǎng lù 企業間網路qǐ yè lián hé zǔ zhī 企業聯合組織qǐ yè nèi wǎng lù 企業內網路qǐ yè shè huì zé rèn 企業社會責任qǐ yè zhǔ 企業主qín jiǎn bàn qǐ yè 勤儉辦企業qīng gōng yè 輕工業qīng suàn yè wù 清算業務qióng jiā bó yè 窮家薄業ruǎn jiàn qǐ yè 軟件企業ruǎn tǐ yè 軟體業sān zī qǐ yè 三資企業sè qíng yè 色情業shāng yè 商業shāng yè bǎn běn 商業版本shāng yè fā piào 商業發票shāng yè guǎn lǐ 商業管理shāng yè huà 商業化shāng yè jī gòu 商業機構shāng yè jì huà 商業計劃shāng yè mó shì 商業模式shāng yè qū 商業區shāng yè xíng wéi 商業行為shāng yè yín háng 商業銀行shāng yè yìng yòng 商業應用shāng yè zhōng xīn 商業中心Shàng hǎi qì chē gōng yè 上海汽車工業Shàng hǎi Qì chē Gōng yè Jí tuán 上海汽車工業集團shè huì shì yè 社會事業shēng chǎn qǐ yè 生產企業shēng cún nóng yè 生存農業shī yè 失業shī yè lǜ 失業率shī yè zhě 失業者shí yè 實業shí yè jiā 實業家shì yè 事業shì yè xiàn 事業線shì yè xīn 事業心shì yè yǒu chéng 事業有成shǒu gōng yè 手工業shǒu yè 守業shòu yè 受業shòu yè 授業shuǐ chǎn yè 水產業sī yíng qǐ yè 私營企業sì yǎng yè 飼養業sōng xià diàn qì gōng yè 松下電氣工業tiān yòu wú rén jī yè 天佑吾人基業tíng yè 停業tōng xùn háng yè 通訊行業tóng yè 同業tóng yè chāi jiè 同業拆借tóng yè gōng huì 同業公會Tuō yè 托業wài shāng dú zī qǐ yè 外商獨資企業wài zī qǐ yè 外資企業wǎng lù zuò yè xì tǒng 網路作業系統wěi yè 偉業wèi lái yè jì 未來業績wén chuàng chǎn yè 文創產業wú yè 無業wú yè xián sǎn 無業閑散wú yè yóu mín 無業遊民wù yè 物業wù yè guǎn lǐ 物業管理wù yè shuì 物業稅Xī běi Gōng yè Dà xué 西北工業大學xī yáng chǎn yè 夕陽產業xiǎo qǐ yè 小企業xiǎo xíng qǐ yè 小型企業xiē yè 歇業xīn xīng chǎn yè 新興產業Xīng yè 興業Xīng yè xiàn 興業縣Xīng yè Yín háng 興業銀行xìng chǎn yè 性產業xìng fú wù chǎn yè 性服務產業xiū yè 修業xù mù yè 畜牧業xué yè 學業xué yè yǒu chéng 學業有成xūn yè 勛業yàn guāng pèi jìng yè 驗光配鏡業Yáng yè 楊業yǎng cán yè 養蠶業yǎng fēng yè 養蜂業yǎng zhí yè 養殖業yè dà 業大yè gēn 業根yè hǎi 業海yè huāng yú xī 業荒於嬉yè jī 業績yè jì 業績yè jiè 業界yè jiè biāo zhǔn 業界標準yè jīng 業經yè jīng yú qín 業精於勤yè lóng 業龍yè mǎn 業滿yè shī 業師yè tài 業態yè wù 業務yè wù guò shī 業務過失yè wù mó shì 業務模式yè wù yuán 業務員yè yǐ 業已yè yú 業余yè yú 業餘yè yú ài hào zhě 業餘愛好者yè yú dà xué 業餘大學yè yú jiào yù 業餘教育yè yú zhě 業餘者yè zhàng 業障yè zhě 業者yè zhǔ 業主yì yè 肄業yì yè shēng 肄業生yì yè zhèng shū 肄業證書yín háng yè 銀行業yín háng yè wù 銀行業務yìn shuā yè 印刷業yīng jiè bì yè shēng 應屆畢業生yíng yè 營業yíng yè é 營業額yíng yè shí hou 營業時候yíng yè shí jiān 營業時間yíng yè shōu rù 營業收入yíng yè shuì 營業稅yíng yè yuán 營業員yǐng yè 影業yú yè 漁業yuān yè 冤業zài zào yè 再造業zhāo yáng chǎn yè 朝陽產業zhèng yè 正業zhī zhù chǎn yè 支柱產業zhí yè 執業zhí yè 職業zhí yè bìng 職業病Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì 職業高爾夫球協會zhí yè huà 職業化zhí yè jiào yù 職業教育zhí yè juàn dài zhèng 職業倦怠症zhí yè sù zhì 職業素質zhí yè yùn dòng yuán 職業運動員zhí yè zhōng xué 職業中學zhì yào qǐ yè 製藥企業zhì yào yè 制藥業zhì yè 置業zhì zào yè 制造業zhì zào yè zhě 製造業者zhōng děng zhuān yè jiào yù 中等專業教育zhōng děng zhuān yè xué xiào 中等專業學校Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī 中國北方工業公司Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī 中國長城工業公司Zhōng guó Chuán bó Gōng yè Jí tuán 中國船舶工業集團Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中國航空工業公司Zhōng guó Háng tiān Gōng yè Gōng sī 中國航天工業公司Zhōng guó Nóng yè Yín háng 中國農業銀行Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì 中國石油和化學工業協會Zhōng guó Yín háng yè Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中國銀行業監督管理委員會zhōng qǐ yè 中企業zhōng xiǎo qǐ yè 中小企業zhōng xiǎo xíng qǐ yè 中小型企業zhòng gōng yè 重工業zhòng zhí yè 種植業zhǔ yè 主業zhuān yè 專業zhuān yè hù 專業戶zhuān yè huà 專業化zhuān yè jiào yù 專業教育zhuān yè rén cái 專業人才zhuān yè rén shì 專業人士zhuān yè xìng 專業性zhuǎn yè 轉業zì yóu qǐ yè 自由企業zì yóu zhí yè 自由職業zōng hé yè wù shù zì wǎng 綜合業務數字網zú yè 卒業zuò yè 作業zuò yè huán jìng 作業環境zuò yè xì tǒng 作業系統