Có 1 kết quả:

kǎi tǐ

1/1

kǎi tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

regular script (Chinese calligraphic style)