Có 1 kết quả:

kǎi zì

1/1

kǎi zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

regular script (Chinese calligraphic style)

Một số bài thơ có sử dụng