Có 1 kết quả:

kǎi shū

1/1

kǎi shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

regular script (Chinese calligraphic style)