Có 1 kết quả:

yíng lián

1/1

yíng lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

couplet (hung on the columns of a hall)