Có 1 kết quả:

yíng lián ㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

couplet (hung on the columns of a hall)