Có 1 kết quả:

lóu tī kǒu

1/1

lóu tī kǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

head of a flight of stairs