Có 1 kết quả:

gài xíng

1/1

gài xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scheme (in algebraic geometry)