Có 1 kết quả:

gài kuàng

1/1

gài kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general situation
(2) summary