Có 1 kết quả:

Yú zhōng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yuzhong county in Lanzhou 蘭州|兰州[Lan2 zhou1], Gansu