Có 1 kết quả:

Yú shù shì

1/1

Yú shù shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yushu county level city in Changchun 長春|长春, Jilin