Có 1 kết quả:

Yú shè xiàn

1/1

Yú shè xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yushe county in Jinzhong 晉中|晋中[Jin4 zhong1], Shanxi