Có 1 kết quả:

zhēn zi

1/1

zhēn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hazelnut

Một số bài thơ có sử dụng