Có 1 kết quả:

zhēn pī wèi gǎi ㄓㄣ ㄆㄧ ㄨㄟˋ ㄍㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

primitive state