Có 1 kết quả:

zhēn pī wèi gǎi

1/1

zhēn pī wèi gǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

primitive state