Có 1 kết quả:

sǔn záo

1/1

sǔn záo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mortise chisel