Có 1 kết quả:

róng guāng sòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gloria (in Catholic mass)