Có 1 kết quả:

Róng chéng wān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Roncheng bay near Weihai 威海市 on north coast of Shandong