Có 1 kết quả:

róng guī zhǔ

1/1

róng guī zhǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gloria (section of Catholic mass)