Có 1 kết quả:

róng lù dà fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

a rank in government service

Một số bài thơ có sử dụng