Có 1 kết quả:

liú dàn fā shè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

grenade launcher