Có 1 kết quả:

liú lián

1/1

liú lián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 榴蓮|榴莲[liu2 lian2]