Có 1 kết quả:

gòu jià

1/1

gòu jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

structure

Một số bài thơ có sử dụng