Có 1 kết quả:

gòu cí xué

1/1

gòu cí xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

morphology (linguistics)