Có 1 kết quả:

qiāng xiè

1/1

qiāng xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

firearm