Có 1 kết quả:

qiāng wū zéi

1/1

qiāng wū zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

squid