Có 1 kết quả:

huái shù

1/1

huái shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

locust tree (Sophora japonica)