Có 2 kết quả:

bīn lángbīng lang

1/2

bīn láng

giản thể

Từ điển phổ thông

cây cau

bīng lang

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) betel palm (Areca catechu)
(2) betel nut