Có 1 kết quả:

qì shù

1/1

qì shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

maple