Có 1 kết quả:

qì shù ㄑㄧˋ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

maple