Có 1 kết quả:

hú lì

1/1

hú lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oriental white oak (Quercus aliena)