Có 1 kết quả:

cáo chē

1/1

cáo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tanker (truck)