Có 1 kết quả:

lè bù kě zhī ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

overjoyed (idiom); as pleased as punch