Có 1 kết quả:

lè bù sī Shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

indulge in pleasure and forget home and duty (idiom)