Có 1 kết quả:

Lè shān

1/1

Lè shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Leshan prefecture level city in Sichuan

Một số bài thơ có sử dụng