Có 1 kết quả:

Lè shān shì

1/1

Lè shān shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Leshan prefecture level city in Sichuan