Có 1 kết quả:

lè juān

1/1

lè juān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to donate

Một số bài thơ có sử dụng