Có 1 kết quả:

lè juān ㄌㄜˋ ㄐㄩㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to donate

Một số bài thơ có sử dụng