Có 1 kết quả:

lè yú zhù rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

willing to help others