Có 1 kết quả:

Yuè qīng shì

1/1

Yuè qīng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yueqing county level city in Wenzhou 溫州|温州[Wen1 zhou1], Zhejiang