Có 1 kết quả:

Lè gòu

1/1

Lè gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tesco, UK-based supermarket chain