Có 1 kết quả:

cōng shù

1/1

cōng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fir