Có 1 kết quả:

biāo dù

1/1

biāo dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scale